DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Ebrill 2016

Ie, dyma wefan DASH Ceredigion! Roeddem wedi penderfynu bod angen fersiwn wedi’i ddiweddaru, a diolch i Kerry ac Emlyn yn Gwe Cambrian Web dyma fe.[info@cambrianweb.com]

 

Nodwch nad yw y ffurflenni ddim yn awtomatig mwyach gan fod gormod o broblemau gyda’r dull hwn. Mae pob ffurflen yn awr yn llwytho i lawr, a gellir naill ai eu llenwi a’i e-bostio yn ôl atom i’r cyfeiriad e-bost ar waelod bob ffurflen, NEU argraffu, eu cwblhau gyda llaw a’i phostio yn ôl os yw hynny’n well gyda chi.

04/2016