DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Hydref 2017

Diolch i bawb a roddodd yn hael trwy brynu tocynnau raffl yng Ngwobrau diweddar Radio Ceredigion ‘Local Heroes’ a gynhaliwyd yn y Cliff Hotel Aberteifi. Cyflwynwyd y derbyniadau o’r raffl sef  £ 527 i gynrychiolwyr DASH.

Mae Grwp Rhieni a Phlant Bach ‘Stepping Stones’ wedi cefnogi DASH eto! Diolch yn fawr iawn am y rhodd o £ 50 a dderbyniwyd ym mis Hydref.

Mae DASH wedi gwneud cais i Gronfa Gymunedol AVIVA am arian i fynd tuag at ein grŵp FRENDZ. Mae hwn yn brosiect sydd wedi’i anelu at bobl ifanc rhwng 14 a 25 oed sy’n byw yng Ngheredigion ac sydd ag anabledd cymedrol, difrifol neu gymhleth. Nod y prosiect yw helpu aelodau i wneud a chynnal cyfeillgarwch parhaol, teimlo’n well amdanynt eu hunain a dod yn fwy hyderus. Rydym wedi symud ymlaen i’r cam pleidleisio ac mae angen eich help arnom i ennill digon o bleidleisiau i lwyddo.

 

Bydd angen i chi gofrestru ar y dudalen we hon https://community-fund.aviva.co.uk/voting/project/view/17-4638 ac yna bwrw eich 10 pleidlais ar ein cyfer.