DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Tachwedd 2017

Rydym nawr yn achos Lleol y Co-op a byddwn yn derbyn arian oddi wrthynt am y 12 mis nesaf. Er mwyn ein cynorthwyo

Arwyddwch i fod yn aelod o’r Co-op os nad ydych yn barod.

Siopiwch yn eich Co-op lleol. Y mwyaf rydych yn ei wario y mwyaf y cawn.

Anogwch eich cyfeillion i ddod yn aelodau, i siopa yn y Co-op a thrwy hynny ein cefnogi ni.

Mae hwn yn ddolen ddefnyddiol i Rieni a theuluoedd i ganllawiau. Mae fersiwn printiedig yn Gymraeg ar gael ar gais.

https://www.mencap.org.uk/mencap-cymru/mencap-cymru-our-resources-and-guides