DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Ionawr 2018

Hoffem ni yn DASH ddatgan ein diolchiadau enfawr i Miriam Garratt a’i theulu a ffrindiau yn dilyn y cyfraniad hael o £1000 a gasglwyd er cof am ddiweddar fam Miriam, sef Joan Jones.Yn sicr bydd yn cynorthwyo DASH i barhau i wneud gwahaniaeth. Diolch yn fawr iawn.