DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Mai 2018

 

Ar Ebrill 20fed, cynhaliwyd cinio swyddogol Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion a gwnaed casgliad i gefnogi dewis elusen y Cadeirydd. Dewisodd Cadeirydd y Cyngor, sef y Cynghorydd Lynford Thomas elusen DASH. Unwaith yn rhagor mae DASH yn ddiolchgar iawn am y gefnogaeth oddi wrth y gymuned mae’n ei wasanaethu. Llawer o ddiolch i bawb.