DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Mehefin 2018

Diolch yn fawr iawn i Sue Perterson, ei chriw o gynorthwywyr hwyliog, Canolfan Garddio Newmans am eu rhodd caredig o blanhigion, a’r rhai fu’n gwneud cacennau a danteithion eraill! Llwyddwyd i godi y swm anrhydeddus o £112 tuag at DASH mewn digwyddiad elusennol dros benwythnos Gwyl Y Banc y Llungwyn.