DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Medi 2018

Mae Bwrdd yr Ymddiriedolwyr a’r staff yn eich gwahodd yn gynnes i fynychu

Cyfarfod Blynyddol

.D A S H.

am 12 canol dydd

Dydd Llun Hydref 15fed

Cyfeiriad: Byngalo Min-Y-Mor, Gerddi Wellington, Aberaeron, SA460BQ

Atebwch RSVP erbyn 29ain  Medi drwy e bostio admin@dashceredigion.org.uk

Neu ffonio 01545 570951

Edrychwn ymlaen at eich gweld chi yno.

AGM Flyer (1).docx

Cymraeg Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol