DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Mawrth 2020

letter to families re cancellation of DASH Activities re CoronaVirus 16_3_20 – letter.docx CYMRAEG

Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol o’r sefyllfa byd eang ynglyn â  Coronafirws. Ar hyn o bryd (Mawrth 16eg) mae gennym un achos yng Ngheredigion.
Mae DASH wedi gwneud y penderfyniad anodd ond angenrheidiol i atal holl Weithgareddau DASH o 17/3/2020 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Mae hyn yn cynnwys Penwythnosau Ffwrdd, Sesiynau Byngalo, Diwrnodau Chwarae a Diwrnodau Gweithgareddau a Sesiynau Frendz.
Eich iechyd a diogelwch chi, eich plant a’ch teuluoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth ac nid ydym am eu rhoi mewn unrhyw risg ddiangen.
Byddwn yn ailgychwyn ein gweithgareddau cyn gynted ag y bydd yn ddiogel ac yn bosibl gwneud hynny.
Yr eiddoch yn gywir

Ben
rheolwr@dashceredigion.org.uk

Unwaith eto mae DASH wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn un o’r elusennau a ddewiswyd i dderbyn cyfran hael o gasgliad Nadolig 2019 Clwb Rotari Aberystwyth. Dyfarnwyd eu sieciau i gynrychiolwyr o bob sefydliad ar Fawrth 3ydd yng Ngwesty’r Marine.
Diolch diffuant i’r Rotariaid a gasglodd ym mhob tywydd ac wrth gwrs i’r cyhoedd hael yn Aberystwyth

Yn dilyn nifer fach o ymholiadau rydym yn ysgrifennu i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am y datblygiadau yn yr achos Novel Coronavirus (Covid-19). Mae DASH yn parhau i fonitro’n ofalus y canllawiau gan Iechyd Cyhoeddus Cymru a Lloegr a sefydliadau eraill y llywodraeth yn rheolaidd.

Novel Coronavirus.docx Cymraeg