DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Rhagfyr 2020

Hoffai’r ymddiriedolwyr a phawb yn DASH ddymuno Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd dda ac iach i chi.

Rydym yn meddwl amdanoch y Nadolig hwn ac yn edrych ymlaen at ailafael yn y gwasanaethau y flwyddyn nesaf.

Yr eiddoch yn gywir Eryl Bray, Cadeirydd yr Ymddiriedolwyr.