DASH Ceredigion

Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Monthly Archives: Ebrill 2021

diweddariad 7

Diolch yn fawr i Lorraine ac eraill, yn benodol sydd wedi ein helpu i gerdded yr holl ffordd yn y Waun!
Cerdded trwy dir fferm. I’r de ar hyd afon Dyfrdwy y rhan fwyaf o’r ffordd wrth iddi gyrlio’i ffordd i’r Gogledd. Rydyn ni’n dod ar draws Fenns, Whixall & Bettisfield Mosses, safle cors uchel o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, bron yn sicr (bron) mor brydferth â’n Cors Caron yng Ngheredigion. Ar ôl hynny, cerddwn i’r Gogledd a’r Gorllewin o amgylch Ellesmere a thuag at y Waun, lle gallwn eistedd ar dir y Castell a mwynhau’r golygfeydd hyfryd

wythnos 6

Wythnos wych yr wythnos hon. Diolch i bawb sydd wedi helpu i gerdded 42 milltir trwy’r Rhyl ac ar hyd yr arfordir i Prestatyn nes i ni ddechrau gweld Lloegr yn dros y Ddyfrdwy, gan basio Goleudy Point of Ayr a cherdded yn dawel trwy’r Warchodfa ym Mhwynt Ayr, gan geisio dal glypse o Gylfinir neu wystrys neu ddau. Ar ôl hynny rydyn ni’n mwynhau’r Parc Dyffryn Maes Glas / Greenfield Valey Heritage Park gyda’i hanes yn dyddio’n ôl i oes y Rhufeiniaid, trwy’r Chwyldro Diwydiannol ac i’r 1980au. Wrth i aber Dyfrdwy gulhau rydym yn pasio safle gorsaf bŵer Cei Connah, Cei Connah, mae’n hunan (a enwyd ar ôl y diwydiannwr a helpodd i adeiladu’r prif ddoc yn y dref) ac o amgylch Maes Awyr Hawarden cyn y rhediad olaf i filiynau Pulford a Lavister, rhoi ein traed i fyny ger tir maenordy Elisabethaidd Neuadd Trevalyn.

Wythnos 5
Pa Wythnos a Phenwythnos y Pasg brysur!
Helpodd Loraine, Gwawr, Rachel, Charlotte, L, C, CB a GJB a mwy! I gerdded 114 milltir i Towyn. Aethom heibio’r Port prysur yn llawn cychod, croesi Afon Alaw, ar hyd y arfordir hardd, gan chwilio am rai o’r creigiau hynaf yng Nghymru ar Trwyn y Gadair. Ar ôl ychydig o orffwys, cerddwn trwy Cemaes, heibio Tŵr Coroni y Brenin Edward VII, Rhan fwyaf gogleddol Gogledd Cymru! Rydyn yn adael Ynys Mon, gan cerddeed trwy bentrefi a Threfi Amlwch, Moelfre, Benllech, cerdded o amgylch y bae enfawr ar draeth Llanddona, pasio’r goleudy ym Mhenmon a gweld gweddill Cymru o’n blaenau.
Oedwch y daith i gael cip sydyn o amgylch Castell Beaumaris cyn i ni groesi Pont Menai a pharhau ar ein taith gerdded i’r Gogledd Ddwyrain tuag at Llandudno a’r Gogarth, gan obeithio gweld rhai o eifr y Dref bellach (hyd yn oed yn fwy enwog). Yn y pen draw, rydyn ni’n cyrraedd ein cyrchfan yn Towyn, ac yn gobeithio gweld golygfa o Ynys Manaw wrth i ni fwyta brechdanau ar y traeth