Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Ydych chi’n siopa gydag Amazon?

Gallwch chi helpu DASH bob tro y byddwch chi’n prynu rhywbeth heb unrhyw gost ychwanegol i chi.

Ewch i https://smile.amazon.co.uk/ch/1163672-0 i ddewis DASH fel eich elusen.

Yna pan fyddwch chi’n siopa yn amazon, ewch i
http://smile.amazon.co.uk
i sicrhau eich bod chi’n ein cefnogi ni pan fyddwch chi’n siopa.

mae yna lawer o “ategion / cynorthwywyr” i sicrhau eich bod chi’n mynd i’r safle gwên newydd. Gallwch ddod o hyd iddynt trwy chwilio am “Amazon smile” yn llyfrgell ategion / addon eich porwyr gwe.