Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Os hoffech chi helpu DASH trwy Gyfrannu, gallwn gymryd rhoddion ar lein drwy PayPal neu’r Big Give neu gallwch anfon sieciau atom neu ddod ag arian i ni. Bydd yr olaf yn ychwanegu Rhodd Gymorth yn awtomatig.

Mae hyn yn gwbl ddiogel. Pan fyddwch yn clicio ar y botwm byddwch yn mynd i wefan Rhoi PayPal / Big Give lle gallwch benderfynu faint i’w roi a gwneud eich taliad. Yn y blwch ‘Disgrifiad’ ar y dudalen PayPal, ysgrifennwch yr hyn y mae eich rhodd ar ei gyfer, ee * Cyfraniad Cynllun * Nawdd * Rhodd Cyffredinol * Rhodd ar gyfer cynllun neu ddiben penodol. Os hoffech ddefnyddio’r dewis hwn i dalu am gyfraniadau cynllun, sicrhewch eich bod yn rhoi eich rhif ffôn i ni fel y gallwn gadarnhau eich taliad gyda chi. Os ydych yn gwneud rhodd, nid oes angen i chi roi eich rhif ffôn i ni.

Diolch yn fawr iawn

Donate Online

Os ydych yn drethdalwr yn y DU, gallwn adennill 28% o’ch rhodd yn Rhodd Cymorth. Os ydych yn rhoi drwy gyfrwng y Big Give, bydd Cymorth Rhodd yn cael ei ychwanegu yn awtomatig. Os byddai’n well gennych ddefnyddio PayPal, gallwn ddal i hawlio Cymorth Rhodd os ydych yn drethdalwr yn y DU. Y cyfan sydd raid i chi ei wneud yw rhoi eich enw a chyfeiriad (llinell gyntaf a côd post yn ddigon) ar ôl y testun yn y blwch isod, yna copïwch y cyfan, a gludo i mewn i e-bost drwy glicio yma neu ar y dudalen Adolygu PayPal, cliciwch ar yr arwydd + lle mae’n dweud “Mewnosod Cymorth Rhodd neu Wybodaeth Arall Yma” a pastio i mewn i’r blwch sy’n ymddangos.

Yr wyf i, sydd wedi rhoi fy enw a chyfeiriad isod, am i elusen DASH – Anableddau a Hunangymorth, rhif elusen 701090, adennill treth ar y rhodd hwn ac unrhyw roddion yn y dyfodol. Yr wyf yn deall bod yn rhaid i mi dalu swm o dreth incwm neu dreth enillion cyfalaf yn gyfartal i’r dreth a adenillwyd gan yr elusen ar y rhodd. Enw: Cyfeiriad: Dyddiad: