Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

IMG_0821

Mae’r cynlluniau chwarae yn rhedeg dros y Pasg a gwyliau’r Haf.

Maent ar gyfer y rhai rhwng 4-11 oed.

Mae’r cynlluniau chwarae yn cynnwys llawer o weithgareddau hwyl a gwibdeithiau i’r plant fel marchogaeth, nofio, ymweld â Fferm Ffantasi a theithiau traeth i enwi dim ond rhai.

Mae croeso i frodyr a chwiorydd i fynychu.

 

IMG_0864IMG_0636


Datganiad o Ddiben y Cynlluniau Chwarae

Ysgol Gymraeg
SOP YCCym

Bro Sion Cwilt
SOP BSC Cym

Quality of Care Reviews

qualityofcarereview19bsc

qualityofcarereview19YG

CIW

CIWinspectionreport2019PS