Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

letter to families re cancellation of DASH Activities re CoronaVirus 16_3_20 – letter.docx CYMRAEG

Mae’n siwr eich bod yn ymwybodol o’r sefyllfa byd eang ynglyn â  Coronafirws. Ar hyn o bryd (Mawrth 16eg) mae gennym un achos yng Ngheredigion.
Mae DASH wedi gwneud y penderfyniad anodd ond angenrheidiol i atal holl Weithgareddau DASH o 17/3/2020 hyd nes y rhoddir rhybudd pellach. Mae hyn yn cynnwys Penwythnosau Ffwrdd, Sesiynau Byngalo, Diwrnodau Chwarae a Diwrnodau Gweithgareddau a Sesiynau Frendz.
Eich iechyd a diogelwch chi, eich plant a’ch teuluoedd a’n staff yw ein prif flaenoriaeth ac nid ydym am eu rhoi mewn unrhyw risg ddiangen.
Byddwn yn ailgychwyn ein gweithgareddau cyn gynted ag y bydd yn ddiogel ac yn bosibl gwneud hynny.
Yr eiddoch yn gywir

Ben
rheolwr@dashceredigion.org.uk