Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

diweddariad 7

Diolch yn fawr i Lorraine ac eraill, yn benodol sydd wedi ein helpu i gerdded yr holl ffordd yn y Waun!
Cerdded trwy dir fferm. I’r de ar hyd afon Dyfrdwy y rhan fwyaf o’r ffordd wrth iddi gyrlio’i ffordd i’r Gogledd. Rydyn ni’n dod ar draws Fenns, Whixall & Bettisfield Mosses, safle cors uchel o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, bron yn sicr (bron) mor brydferth â’n Cors Caron yng Ngheredigion. Ar ôl hynny, cerddwn i’r Gogledd a’r Gorllewin o amgylch Ellesmere a thuag at y Waun, lle gallwn eistedd ar dir y Castell a mwynhau’r golygfeydd hyfryd