Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Diweddariad 8

Diolch yn fawr i’n cyfranwyr rheolaidd. Diolch yn arbennig i Miriam a Ceri sydd wedi cerdded dros 170 milltir ym mis Ebrill!
Mynd i’r De o’r Waun yn dilyn y Morda, yna Cynllaith trwy Rhydycroesau, trwy’r bryniau tonnog hardd i Llansantffraid-ym-Mechian cyn dwyn i’r Dwyrain tuag at y brigiad calchfaen carbonifferaidd yn LLanymynech Rocks (datganiad neu nodwedd ddaearegol?) Lle gallwn weld Cowslips a Tegeirianau Porffor Cynnar.
Yna dilynwn y Vyrnwy troellog nes iddo gwrdd â’r Hafren. De eto i gael cipolwg ar y Castell yn Alberbury ac yna dychwelyd i’r Gorllewin a’r De trwy diroedd fferm hamddenol. Yn Nhrefaldwyn, efallai y byddwn yn galw heibio i Amgueddfa Old Bell i ddysgu am y Cestyll a chysylltiad y dref â’r rheilffordd. Ar ôl yr arhosfan byr hwnnw, rydym yn parhau i deithio i’r De, gan ddilyn y Teme i Knighton yn y pen draw.
Yn Knighton, gallwn ymweld â chymdeithas clawdd Offa i ddysgu am y gwrthgloddiau a oedd yn ymestyn ar hyd y ffin Genedlaethol. Ymlaen i Kington, yn y pen draw byddwn yn dilyn y Gwy trwy dref lyfrau enwog Hay-on-Wye ymlaen i Hay Bluff, ar hyd ymyl Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog, gyda golygfa syfrdanol o’r wlad o gwmpas (cyn belled nad yw’n bwrw glaw! ). Parhau i’r De, gan basio Cestyll Norman Grosmont a Skenfrith. Yn dod i ben yn yr Hafren trwy Gwm Gwy ANOB.