Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Wythnos 4

Cerddwyd Gwawr, KJ a HW, Alison, Hollie, Eleri, Jack, Zoe, Ceri, Cora a Lorraine 83 milltir.

Nôl ar hyd y Llyn, heibio bad achub Porth Dynllain a Morfa Nefyn. Pasio’r lleiaf o Yr Eifl – Garn For ar ein chwith. Yn y pen draw, rydyn ni’n mynd i mewn i Gaernarfon, o dan y Castell a heibio’r (llai deniadol efallai) Staiton Petrol cyn i ni fod allan yng nghefn gwlad eto a mynd heibio Y Felinheli a thros bont Pont Britannia gyda’r trenau’n rhuthro oddi tanom ymlaen i Ynys Mon. Gan droi i’r chwith rydym yn mynd ar hyd yr arfordir gyda dyfroedd brysiog y Fenai rhyngom a’r tir mawr. Rydyn ni’n mynd o gwmpas i ynys lanw Ynys llanddwyn, sy’n gysylltiedig â Dwynwen, sef rydyn ni’n ei ddathlu ar 25 Ionawr. Trwy Rosneigr a heibio Maes Awyr Ynys Môn gyda’n dwylo dros ein clustiau. Dros y bont i Caergybi ac o gwmpas i’n man stopi yn Goleudy South Stack. Phew, pa drip, edrych ymlaen at eich gweld chi’r wythnos nesaf!

Helpu: dashaboutwales@dashceredigion.org.uk

Gyfrannu yn https://localgiving.org/appeal/dashingaboutwales/