Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Mae DASH Ceredigion yn grŵp lleol a grëwyd gan rieni ar gyfer rhieni i gefnogi teuluoedd plant anabl yng Ngheredigion. Gyda’n gilydd, rydym yn anelu at wella ansawdd bywyd i bawb sy’n gysylltiedig, a rhoi ymdeimlad o gyflawniad a mwynhad.

Mae DASH yn darparu:

Cynlluniau Cefnogaeth Chwarae ar gyfer diwrnodau hwyl brodyr a chwiorydd.

Cyfle i rieni gyfeillachu a dyddiau rhannu gwybodaeth.

Dyddiau hwyl.

Cyfleoedd gwirfoddoli.