Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Mae’r holl ddogfennau sydd yma naill ai mewn ffurf Word .docx neu ffeiliau PDF.

Polisiau – dod yn fuan

Constitution BIL

Dyddiau Gweithgareddau

Frendz

Ffurflenni Generig

Cynlluniau Chwarae

Staff

UNO

Gwirfoddolwyr

Ymuno

Ymuno+

Cynllun Busnes

Annual Report 2018-19 Bil

Gall y dogfennau Word gael eu darllen gan ddefnyddio MS Word 2007 neu’n ddiweddarach. Os oes gennych fersiwn blaenorol, dylech uwchraddio gan nad yw fersiynau blaenorol yn cael eu cefnogi bellach gan Microsoft. Gall pecyn addas gael ei lawrlwytho ar gyfer fersiynau cynharach ohttp://www.microsoft.com/en-gb/download/details.aspx?id=3.

Gall y ffeiliau pdf i gyd gael eu darllen gan ddefnyddio Adobe Reader sydd ar gael gan http://www.adobe.com/uk/products/reader.html.

Ein hoff ddull o gyfathrebu yw i chi ddefnyddio’r dogfennau MS Word ac i e-bostio nhw nôl atom ni. Mae hyn yn gyflymach ac yn fwy dibynadwy na post y falwen.