Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

IMG_0670DSCF2922

Gweithgareddau Gwyliau Pasg & Haf

Ar gyfer 12 – 25 mlwydd oed.

Mae’r dyddiau yma yn cael eu cynnig dros wyliau’re Pasg a’r haf. Mae nifer fach o bobl ifanc a staff cymorth yn mynd ar ymweliadau dydd. Gall y bobl ifanc ddewis i ble mae nhw am fynd, a beth mae nhw am wneud. Dewisiadau poblogaidd yn y gorffennol oedd Oakwood, Bowlio Excel, Nofio, Marchogaeth Ceffylau a thripiau i’r sinema.