Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Mae’r cynllun hwn ar gyfer 12 – 25 oed i gynnig cyfleoedd i gael hwyl a chyfeillgarwch.

Mae hwn yn glwb ieuenctid “symudol” sy’n mynd allan yn ystod y nosweithiau bob wythnos yn ystod y tymor gyda gwahanol grwpiau o bobl ifanc. Mae gweithgareddau yn cynnwys sgïo, marchogaeth, celf a chrefft a nosweithiau ffilm. Gofynnir i aelodau am yr hyn y maent am ei wneud. Gallwn gymryd cyfeiriadau ar-lein, drwy gyfrwng Tîm Plant Anabl, Tîm Teulu, Mentoriaid, Gofalwyr Ifanc, Swyddogion Cynhwysiad, neu unrhyw asiantaeth arall yng Ngheredigion sy’n cefnogi pobl ifanc.

 

DSCF3179