Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

RHEOLWR           30 awr yr wythnos

£30,420 (pro rata)

Darparu rheolaeth gyffredinol ar y sefydliad gan gynnwys gweithgareddau, staff a gwirfoddolwyr

Cymwysterau / profiad perthnasol yn hanfodol.

Am wybodaeth bellach cysylltwch â  – Jo Kennaugh          E-bost: do@dashceredigion.org.uk

Symudol: 07872451821

Dyddiad cau: 16eg Rhagfyr 2019               Cynhelir cyfweliadau ar 14 Ionawr 2020