Cynlluniau Chwarae Pasg DASH 2024

Cynlluniau Chwarae Pasg DASH 2024

Mae DASH yn falch o ddweud ei fod yn cynnal Cynlluniau Chwarae Pasg eto eleni. Mae lleoedd cyfyngedig. Am ragor o wybodaeth a ffurflen gais, e-bostiwch: gail@dashceredigion.org.uk

read more
Haf 2022

Haf 2022

Cynlluniau Chwarae DASH a Diwrnodau Gweithgareddau Mae DASH yn falch o ddweud ein bod yn cynnal cynlluniau haf eto eleni. Bydd gwybodaeth am hunan-atgyfeirio i’n cynllun chwarae a diwrnodau gweithgaredd yn cael ei e-bostio gan Gymorth Estynedig (TPA a CTLD), y Tîm...

read more
DASH Ar Grwydr – Diweddariad Terfynol

DASH Ar Grwydr – Diweddariad Terfynol

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cerdded dros 700 milltir o amgylch Cymru ers mis Mawrth. Gorffen yn y Worms Head hyfryd ar Benrhyn Gŵyr! Byddwn yn cau ein her gerdded dros dro tan ar ôl gwyliau’r haf. Dymuniadau gorau i chi gyd!DASH

read more
DASH Ar Grwydr – wythnos 9

DASH Ar Grwydr – wythnos 9

2 wythnosau nes i ni gyrraedd ein seibiant canol blwyddyn.2 Mae’r cerddwyr anhygoel wedi ein sicrhau bron i 600 Milltir o amgylch Cymru.A allwch chi helpu i gyfrannu at eu cynnydd?https://localgiving.org/appeal/dashingaboutwales/Elusen yw DASH sy’n darparu cyfleoedd...

read more
DASH Ar Grwydr wythnos 8

DASH Ar Grwydr wythnos 8

Update 8 Many thanks to our regular contributors.A Special thanks to Miriam and Ceri who have walked over 170 miles in April! Going South from Chirk following the Morda, then Cynllaith through Rhydycroesau, through the beautiful rolling hills to...

read more
DASH Ar Grwydr wythnos 7

DASH Ar Grwydr wythnos 7

update 7 Diolch yn fawr i Lorraine ac eraill, sydd wedi ein helpu i gerdded yr holl ffordd Y Waun!Cerdded drwy dir fferm. Cerdded tua'r de ar hyd y Ddyfrdwy y rhan fwyaf o'r ffordd wrth iddi gyrlio ei ffordd tua'r Gogledd. Rydym yn dod ar draws Fenns, Whixall &...

read more
DASH Ar Grwydr wythnos 6

DASH Ar Grwydr wythnos 6

Wythnos 6 Wythnos wych yr wythnos hon. Diolch i bawb sydd wedi helpu i gerdded 42 milltir trwy’r Rhyl ac ar hyd yr arfordir i Prestatyn nes i ni ddechrau gweld Lloegr yn dros y Ddyfrdwy, gan basio Goleudy Point of Ayr a cherdded yn dawel trwy’r Warchodfa ym Mhwynt...

read more
DASH AR GRWYDR wythnos 5

DASH AR GRWYDR wythnos 5

Pa Wythnos a Phenwythnos y Pasg brysur! Helpodd Loraine, Gwawr, Rachel, Charlotte, L, C, CB a GJB a mwy! I gerdded 114 milltir i Towyn. Aethom heibio’r Port prysur yn llawn cychod, croesi Afon Alaw, ar hyd y arfordir hardd, gan chwilio am rai o’r creigiau hynaf yng...

read more
DASH AR GRWYDR wythnos 4

DASH AR GRWYDR wythnos 4

Wythnos 4 83 milltir yr wythnos yma gan Gwawr, KJ a HW, Alison, Hollie, Eleri, Jack, Zoe, Ceri, Cora a Lorraine. Yn ôl ar hyd y Llyn, heibio Bad Achub Porth Dynllain a Morfa Nefyn. Mynd heibio'r lleiaf o'r Eifl – Garn For ar ein chwith. O'r diwedd awn i mewn i...

read more
DASH Ceredigion – Amazon Smile

DASH Ceredigion – Amazon Smile

Ydych chi’n siopa gydag Amazon?Gallwch chi helpu DASH bob tro y byddwch chi’n prynu rhywbeth heb unrhyw gost ychwanegol i chi. Ewch i https://smile.amazon.co.uk/ch/1163672-0 i ddewis DASH fel eich elusen. Yna pan fyddwch chi’n siopa yn amazon, ewch i...

read more