Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Mae penwythnosau DASH ar gael ar gyfer plant sydd yn 8 – 18 oed.

Drwy gydol y flwyddyn yn rheolaidd (ac eithrio gwyliau haf yr ysgol) mae grwpiau bach o bobl ifanc yn aros i ffwrdd am y penwythnos yn y byngalo yn Ty Glyn, Ciliau Aeron – byngalo wedi’i addasu’n arbennig gyda gardd synhwyraidd ar y tir.

Mae’r penwythnosau yn caniatáu i’r bobl ifanc gael seibiant byr oddi wrth eu teuluoedd tra eu bod yn cael treulio amser gyda ffrindiau a mynd ar wibdeithiau Mae eu teuluoedd hefyd yn cael seibiant mawr oddi wrth eu cyfrifoldebau gofalu.

DAW SOP19 Eng (1).docx CYMRAEG