Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Mae DASH yn cynnal raffl yr haf hwn gyda gwobrau gwych!
I’w thynnu ddydd Gwener, 26ain Awst, 2022
Cadwch lygad allan am ein gwirfoddolwyr a staff a fydd yn gwerthu tocynnau drwy gydol yr haf.

Tocyn teulu i Ogofâu Dan Yr Ogof

Tocyn teulu i Bortmeirion

Tocyn Teulu ar Reilffordd Cwm Rheidol

Taleb am bryd o fwyd yn Y Ffarmers, Llanfihangel Y Creuddyn

Tocyn teulu i gêm y Scarlets

Tocyn teulu i Folly Farm

Un noson i 2 berson yn Gwesty Cymru Aberystwyth

3 noson mewn Eco lodge Newquay ar gyfer hyd at 4 o bobl.

Am fwy o wybodaith, ebostiwch manager@dashceredigion.org.uk