Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Unwaith eto mae DASH wedi bod yn ddigon ffodus i fod yn un o’r elusennau a ddewiswyd i dderbyn cyfran hael o gasgliad Nadolig 2019 Clwb Rotari Aberystwyth. Dyfarnwyd eu sieciau i gynrychiolwyr o bob sefydliad ar Fawrth 3ydd yng Ngwesty’r Marine.
Diolch diffuant i’r Rotariaid a gasglodd ym mhob tywydd ac wrth gwrs i’r cyhoedd hael yn Aberystwyth