Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Mae’r Cynllun Ymuno + wedi cael ei gynllunio i gefnogi plant rhwng 4- 11 oed i gael mynediad i weithgareddau prif lif_megis nofio, clybiau drama, cubs ac yn y blaen. Mae DASSH yn darparu staff i gefnogi’r plentyn yn y gweithgaredd o’i dewis.  Gall cyfeiriadau gael eu gwneud gan rieni/gofalwyr, trefnyddion clybiau neu weithwyr proffesiynol sydd yn gyfrifol am eu gofal drwy ddefnyddio ffurflenni Cyfeirio Ymuno +. Dylid nodi bod y cyllid yn gyfyngedig.