Wythnos 4

83 milltir yr wythnos yma gan Gwawr, KJ a HW, Alison, Hollie, Eleri, Jack, Zoe, Ceri, Cora a Lorraine.

Yn ôl ar hyd y Llyn, heibio Bad Achub Porth Dynllain a Morfa Nefyn. Mynd heibio’r lleiaf o’r Eifl – Garn For ar ein chwith. O’r diwedd awn i mewn i Gaernarfon, o dan y Castell a heibio Staiton Petrol Caernarfon llai golygfaol cyn i ni fod allan yng nghefn gwlad eto a phasio’r Felinheli a thros bont Pont Britannia gyda’r trenau yn rwbio oddi tanom i Ynys Môn. Gan droi i’r chwith awn ar hyd yr arfordir gyda dyfroedd rhuthro’r Fenai rhyngom a’r tir mawr. Awn draw i ynys lanw Ynys llanddwyn, sy’n gysylltiedig â Dwynwen y byddwn yn ei dathlu ar 25 Ionawr. Trwy Rosneigr a heibio Maes Awyr Môn gyda’n dwylo dros ein clustiau. Dros y bont i Gaergybi a rownd i’n man aros yn Goleudy Ynys Lawd. Phew, am daith, edrych ymlaen at eich gweld wythnos nesaf!

Helpwch: dashaboutwales@dashceredigion.org.uk

Rhoi:  https://localgiving.org/appeal/dashingaboutwales/