Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Ma gyda ni sawl ffordd y medrwch wirfoddoli a rhoddi cymorth i DASH.

Cynlluniau DASH

Mae gwirfoddolwyr yn gymorth mawr i staff ac yn help i gadw lefelau’r hwyl adeg ein cynlluniau chwarae i’r rhai 4-11 oed ac ar Ddyddiau Gweithgareddau i’r rhai 12-25 oed.

Codi Arian

Mae gwirfoddolwyr wedi ein helpu i godi llawer o arian. P’un a ydych yn dwli ar chwaraeon (DASH ar gyfer DASH), neu gerddoriaeth (DASHBASH) neu’n hoffi gweithgareddau llawn adrenalin (neidio parasiwt), gallwch ddod o hyd i ffordd i helpu DASH a chael amser gwych tra byddwch chi yno.

 

Ffurflenni Gwirfoddolwyr