Cyfrannu

Fel elusen, mae DASH yn dibynnu ar y rhoddion hael a geir gan unigolion a grwpiau. 

Cyfrannu ar-lein

Gallwch wneud cyfraniad untro neu reolaidd i DASH drwy LocalGiving.

Rhoi Arian

Gallwch gyfrannu’n ariannol i ni trwy un o’n blychau casglu sydd i’w cael ar draws Ceredigion.

Dysgu mwy amdanom

Ydych chi neu’ch grŵp yn ystyried cefnogi elusen? Hoffech chi i aelod o dîm DASH roi cyflwyniad i’ch grŵp am ein gweithgareddau? Cysylltwch â’r swyddfa i drefnu amser a dyddiad addas:Cysylltwch â ni

Diolch!

Diolch yn fawr i’r unigolion a’r grwpiau hyn sydd wedi dewis ein cefnogi.

Rhodd Rotari Ardal Aberystwyth

Rhodd Rotari Ardal Aberystwyth

Roedd DASH yn wych i allu mynychu cinio siarter Blynyddol Rotari Ardal Aberystwyth lle cyflwynodd y Llywydd ymadawol, Kerry Ferguson siec o £700 am arian a godwyd gan y Rotariaid dros y flwyddyn ddiwethaf. Dywedodd Ben Freeman, Rheolwr DASH Ceredigion "Rydym yn...

Codi Arian Nadolig DASH

Codi Arian Nadolig DASH

Bydd DASH yn codi arian yn y lleoliadau canlynol fis Rhagfyr eleni, byddem wrth ein bodd yn eich gweld! Dydd Sul 4/12/22 Morrison's Aberystwyth ( 10am -4pm) Dydd Iau 8/12/22 Tesco Aberystwyth (usual trading hours) Dydd Sul 11/12/22 Morrison's Aberystwyth (10am-4pm)

Raffle Fawr Haf 2022

Raffle Fawr Haf 2022

Mae DASH yn cynnal raffl yr haf hwn gyda gwobrau gwych! I’w thynnu ddydd Gwener, 26ain Awst, 2022 Cadwch lygad allan am ein gwirfoddolwyr a staff a fydd yn gwerthu tocynnau drwy gydol yr haf. Tocyn teulu i Ogofâu Dan Yr OgofTocyn teulu i BortmeirionTocyn...

DASH Ar Grwydr – Diweddariad Terfynol

DASH Ar Grwydr – Diweddariad Terfynol

Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cerdded dros 700 milltir o amgylch Cymru ers mis Mawrth. Gorffen yn y Worms Head hyfryd ar Benrhyn Gŵyr! Byddwn yn cau ein her gerdded dros dro tan ar ôl gwyliau’r haf. Dymuniadau gorau i chi gyd!DASH

DASH Ar Grwydr – wythnos 9

DASH Ar Grwydr – wythnos 9

2 wythnosau nes i ni gyrraedd ein seibiant canol blwyddyn.2 Mae’r cerddwyr anhygoel wedi ein sicrhau bron i 600 Milltir o amgylch Cymru.A allwch chi helpu i gyfrannu at eu cynnydd?https://localgiving.org/appeal/dashingaboutwales/Elusen yw DASH sy’n darparu cyfleoedd...

DASH Ar Grwydr wythnos 8

DASH Ar Grwydr wythnos 8

Update 8 Many thanks to our regular contributors.A Special thanks to Miriam and Ceri who have walked over 170 miles in April! Going South from Chirk following the Morda, then Cynllaith through Rhydycroesau, through the beautiful rolling hills to...

DASH Ar Grwydr wythnos 7

DASH Ar Grwydr wythnos 7

update 7 Diolch yn fawr i Lorraine ac eraill, sydd wedi ein helpu i gerdded yr holl ffordd Y Waun!Cerdded drwy dir fferm. Cerdded tua'r de ar hyd y Ddyfrdwy y rhan fwyaf o'r ffordd wrth iddi gyrlio ei ffordd tua'r Gogledd. Rydym yn dod ar draws Fenns, Whixall &...

DASH Ar Grwydr wythnos 6

DASH Ar Grwydr wythnos 6

Wythnos 6 Wythnos wych yr wythnos hon. Diolch i bawb sydd wedi helpu i gerdded 42 milltir trwy’r Rhyl ac ar hyd yr arfordir i Prestatyn nes i ni ddechrau gweld Lloegr yn dros y Ddyfrdwy, gan basio Goleudy Point of Ayr a cherdded yn dawel trwy’r Warchodfa ym Mhwynt...