Mae DASH Ceredigion yn falch iawn o fod wedi cael grant gan Ymddiriedolaeth Gymunedol Cod Post, gyda chefnogaeth chwaraewyr Loteri Cod Post y Bobl. Bydd y grant hwn yn cefnogi gwasanaeth clwb ieuenctid ar gyfer plant anabl yng Ngheredigion, gan hybu annibyniaeth, cymdeithasu, lleihau arwahanrwydd a chael hwyl i bobl ifanc.

Postcode Community Trust:www.postcodecommunitytrust.org.uk
People Postcode Lottery:www.postcodelottery.co.uk