Swyddi

Rydym bob amser yn chwilio am y bobl iawn i’n helpu i ddarparu mwy o gyfleoedd i blant a phobl ifanc anabl.

Mae’r rhan fwyaf o’n cynlluniau yn rhedeg y tu allan i oriau ysgol, ond yn ystod gwyliau’r ysgol rydym yn cynnal cynlluniau chwarae yn ystod y dydd.

Am fwy o wybodaeth am y cynlluniau rydym yn eu rhedeg, gweler ein tudalen ‘Beth rydym ni’n ei wneud’

Os nad ydych yn chwilio am swydd gyflogedig, gallwch gefnogi DASH mewn ffyrdd eraill, gweler ein tudalen wirfoddoli.