Mae Players of People’s Postcode Lottery wedi cefnogi DASH Frendz About, clwb ieuenctid arbenigol yn Ceredigion. Ers Covid, mae mynd allan wedi bod hyd yn oed yn fwy hanfodol, felly mae cael rhywbeth i’w wneud ar ôl ysgol wedi bod yn bwysig iawn i’r bobl ifanc sydd wedi mynychu. 21 o bobl ifanc ag anghenion ychwanegol wedi mynychu eleni hyd yn hyn. I bobl ifanc, gall dod at ei gilydd fod bron yn amhosibl heb gludiant. Y wobr gan People’s Mae’r Ymddiriedolaeth Cod Post diolch i arian a godwyd gan chwaraewyr wedi cefnogi’r defnydd o fws mini a staff arbenigol i galluogi amrywiaeth o weithgareddau megis nofio, teithiau cerdded, crefft, chwaraeon, golff ac ymweliadau â sinema. Cael pobl gyda’n gilydd, gwneud ffrindiau a chael hwyl. Hoffai’r Ymddiriedolwyr hefyd ddiolch i Zoe a’i thîm am y gwaith gwych a wnaethant!

Mae DASH yn Elusen sy’n rhedeg cynlluniau i gefnogi plant anabl a’u teuluoedd, os hoffech chi mwy o wybodaeth neu  Os hoffech weithio neu wirfoddoli gyda ni cysylltwch â ni: office@dashceredigion.org.uk