Mae DASH yn cynnal cynlluniau Haf eto eleni.

Bydd gwybodaeth am hunangyfeirio i’n cynllun chwarae a diwrnodau gweithgaredd yn cael ei e-bostio gan Gymorth Estynedig (TPA a CTLD), y Tîm Iechyd Anabledd Plant (CDHT) a’r Tîm o Amgylch y Teulu (TAF).

Cysylltwch â’ch Gweithiwr Allweddol yn TPA/CTLD/CDHT/TAF i sicrhau eich bod ar eu rhestrau post.

Os nad oes gennych weithiwr penodol yn y Gwasanaethau Cymdeithasol ar hyn o bryd ac yn dymuno sicrhau eich bod yn derbyn gwahoddiad, e-bostiwch tpa.request@ceredigion.gov.uk

Gallwch https://dashceredigion.org.uk/cy/beth-rydym-nin-ei-wneudddod o hyd i ragor o wybodaeth am ein Cynlluniau Chwarae a’n diwrnodau Gweithgareddau ar ein tudalen “Beth rydym ni’n ei wneud”.

Beth rydym yn ei wneud eleni

Datganiadau o Ddiben