Diolch yn fawr i bawb sydd wedi cerdded dros 700 milltir o amgylch Cymru ers mis Mawrth. Gorffen yn y Worms Head hyfryd ar Benrhyn Gŵyr! Byddwn yn cau ein her gerdded dros dro tan ar ôl gwyliau’r haf. Dymuniadau gorau i chi gyd!
DASH