Mae DASH yn cynnal raffl yr haf hwn gyda gwobrau gwych! I’w thynnu ddydd Gwener, 26ain Awst, 2022 Cadwch lygad allan am ein gwirfoddolwyr a staff a fydd yn gwerthu tocynnau drwy gydol yr haf.

Tocyn teulu i Ogofâu Dan Yr Ogof
Tocyn teulu i Bortmeirion
Tocyn Teulu ar Reilffordd Cwm Rheidol
Taleb am bryd o fwyd yn Y Ffarmers, Llanfihangel Y Creuddyn
Tocyn teulu i gêm y Scarlets
Tocyn teulu i Folly Farm
Un noson i 2 berson yn Gwesty Cymru Aberystwyth
3 noson mewn Eco lodge Newquay ar gyfer hyd at 4 o bobl.

Am fwy o wybodaith, ebostiwch manager@dashceredigion.org.uk