Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Ers 1978 bu DASH yn trefnu amrywiaeth o gynlluniau hamdden i blant a phobl ifanc anabl yng Ngheredigion. Rydym yn gwneud hyn er mwyn i blant anabl lleol a’u teuluoedd gael gwell ansawdd bywyd gyda mynediad at ddewis ehangach o gyfleusterau hamdden a chyfleoedd eraill. Gall rhieni a gofalwyr gael cyfle am seibiant i fagu nerth tra bod y plant a’r bobl ifanc anabl yn cael amser eu hunain ar gyfer datblygiad personol, cymdeithasol a chreadigol mewn amgylchedd croesawgar a hwyliog.

DASH ar Grwydr

Chwilio am wybodaeth am ein Taith Gerdded Noddedig?

Ein tudalen DASH ar Grwydr

Rhoddion


Rydym yn elusen gofrestredig sy’n dibynnu ar roddion gan bobl fel chi i barhau â’n gwaith. Gallwch gyfrannu trwy LocalGiving, siec, arian parod neu ddulliau