Darparu cyfleoedd hamdden i blant a phobl ifanc anabl

Ers 1978 mae DASH wedi bod yn trefnu amrywiaeth o gynlluniau hamdden ar gyfer plant ag anghenion ychwanegol, plant anabl a phobl ifanc yng Ngheredigion. Rydym yn gwneud hyn fel bod plant anabl lleol a’u teuluoedd yn cael gwell ansawdd bywyd gyda mynediad at ddewis ehangach o gyfleusterau hamdden a chyfleoedd eraill. Gall rhieni a gofalwyr gael cyfle am seibiant i fagu nerth tra bod y plant a’r bobl ifanc anabl yn cael amser eu hunain ar gyfer datblygiad personol, cymdeithasol a chreadigol mewn amgylchedd croesawgar a hwyliog.

DASH Dros Haf 2022

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am ein cynlluniau Haf 2022

DASH ar Grwydr

Chwilio am wybodaeth am ein Taith Gerdded Noddedig?

Ein tudalen DASH ar Grwydr

Rhoddion


Rydym yn elusen gofrestredig sy’n dibynnu ar roddion gan bobl fel chi i barhau â’n gwaith. Gallwch gyfrannu trwy LocalGiving, siec, arian parod neu ddulliau