DASH Ar Grwydr – wythnos 9

DASH Ar Grwydr – wythnos 9

2 wythnosau nes i ni gyrraedd ein seibiant canol blwyddyn.2 Mae’r cerddwyr anhygoel wedi ein sicrhau bron i 600 Milltir o amgylch Cymru.A allwch chi helpu i gyfrannu at eu cynnydd?https://localgiving.org/appeal/dashingaboutwales/Elusen yw DASH sy’n darparu cyfleoedd...
DASH Ar Grwydr wythnos 8

DASH Ar Grwydr wythnos 8

Update 8 Many thanks to our regular contributors.A Special thanks to Miriam and Ceri who have walked over 170 miles in April! Going South from Chirk following the Morda, then Cynllaith through Rhydycroesau, through the beautiful rolling hills to...
DASH Ar Grwydr wythnos 7

DASH Ar Grwydr wythnos 7

update 7 Diolch yn fawr i Lorraine ac eraill, sydd wedi ein helpu i gerdded yr holl ffordd Y Waun!Cerdded drwy dir fferm. Cerdded tua’r de ar hyd y Ddyfrdwy y rhan fwyaf o’r ffordd wrth iddi gyrlio ei ffordd tua’r Gogledd. Rydym yn dod ar draws...
DASH Ar Grwydr wythnos 6

DASH Ar Grwydr wythnos 6

Wythnos 6 Wythnos wych yr wythnos hon. Diolch i bawb sydd wedi helpu i gerdded 42 milltir trwy’r Rhyl ac ar hyd yr arfordir i Prestatyn nes i ni ddechrau gweld Lloegr yn dros y Ddyfrdwy, gan basio Goleudy Point of Ayr a cherdded yn dawel trwy’r Warchodfa ym Mhwynt...
DASH AR GRWYDR wythnos 5

DASH AR GRWYDR wythnos 5

Pa Wythnos a Phenwythnos y Pasg brysur! Helpodd Loraine, Gwawr, Rachel, Charlotte, L, C, CB a GJB a mwy! I gerdded 114 milltir i Towyn. Aethom heibio’r Port prysur yn llawn cychod, croesi Afon Alaw, ar hyd y arfordir hardd, gan chwilio am rai o’r creigiau hynaf yng...
DASH AR GRWYDR wythnos 4

DASH AR GRWYDR wythnos 4

Wythnos 4 83 milltir yr wythnos yma gan Gwawr, KJ a HW, Alison, Hollie, Eleri, Jack, Zoe, Ceri, Cora a Lorraine. Yn ôl ar hyd y Llyn, heibio Bad Achub Porth Dynllain a Morfa Nefyn. Mynd heibio’r lleiaf o’r Eifl – Garn For ar ein chwith. O’r diwedd...