Pa Wythnos a Phenwythnos y Pasg brysur!

Helpodd Loraine, Gwawr, Rachel, Charlotte, L, C, CB a GJB a mwy! I gerdded 114 milltir i Towyn. Aethom heibio’r Port prysur yn llawn cychod, croesi Afon Alaw, ar hyd y arfordir hardd, gan chwilio am rai o’r creigiau hynaf yng Nghymru ar Trwyn y Gadair. Ar ôl ychydig o orffwys, cerddwn trwy Cemaes, heibio Tŵr Coroni y Brenin Edward VII, Rhan fwyaf gogleddol Gogledd Cymru! Rydyn yn adael Ynys Mon, gan cerddeed trwy bentrefi a Threfi Amlwch, Moelfre, Benllech, cerdded o amgylch y bae enfawr ar draeth Llanddona, pasio’r goleudy ym Mhenmon a gweld gweddill Cymru o’n blaenau. Oedwch y daith i gael cip sydyn o amgylch Castell Beaumaris cyn i ni groesi Pont Menai a pharhau ar ein taith gerdded i’r Gogledd Ddwyrain tuag at Llandudno a’r Gogarth, gan obeithio gweld rhai o eifr y Dref bellach (hyd yn oed yn fwy enwog). Yn y pen draw, rydyn ni’n cyrraedd ein cyrchfan yn Towyn, ac yn gobeithio gweld golygfa o Ynys Manaw wrth i ni fwyta brechdanau ar y traeth.